středa 9. srpna 2017

Figure Painter Magazine 45


Figure Painter Magazine 45
cena / price: Ł1.30
Formát / data format: *.pdf 
Kde stáhnout / Where to download: FPM45

Stejnokroje vojáků sloužící v habsburské armádě 1618-1918 (Uniforms of the soldiers on duty in Habsburg Army 1619-1918)

foto: textiler.cz

Knihu 'Stejnokroje vojáků sloužících v habsburské armádě 1618-1918' Gustava Bezděkovského vydala Společnost Textiler Denisy Tiché vychází právě v těchto dnech. Nebo abych byl přesný, já jsem si jí všiml v knihkupectví minulý týden. Jako rok vydání má uveden loňský rok. To však není důležité. Důležité je, že na více než 200 stranách formátu A4 obsahuje 400 kreseb a technických nákresů. Ty jsou navíc doplněny i o stručný česko-anglický text. Protože se firma Textiler zabývá výrobou replik historických vojenských uniforem, je i na obrázcích v knize tato skutečnost velmi dobře znát. Byť kresby (a samozřejmě i jejich popis) považuji za dost zajímavé samy o sobě, ještě mnohem přínosnější mi přijde právě i kvalita jednotlivých kreseb. Je z nich totiž patrné, že se vycházejí právě i z praxe výrobce historických uniforem. Díky odbornému dohledu se navíc jedná i o práci ověřenou. Kniha se mi opravdu velmi líbí. A ještě abych nezapomenul na onu třešničku na dortu - byť to není v určitých omezených kruzích v módě, tak všechny zobrazené uniformy jsou uniformy vojáků, kteří pocházeli z Habsburské říše. Tedy vlastně i z budoucího Československa... 😃

V životě jsem již viděl poměrně hodně knih, které se zaměřovaly na uniformy z různých období. Snad proto oceňuji tuto knihu ještě více. Není sice svou cenou určena pro každého - ale vzhledem ke kvalitě tisku a obsahu se nejedná o žádnou láci - jenže takovou ani - troufám si říci  být neměla a nemá. Nezbývá než jen doufat, že i druhý díl 'Vojáci říše a zemí Koruny české od doby Karla IV. po současnost bude stejně kvalitně zpracovaný.

Opozornění: omezený náklad cca 500 kusů!

The book 'Uniforms of the Habsburg Army Staff 1618-1918' by Gustav Bezdekovsky was published by the Denisa Ticha’s Textiler. Well, it was published in 2016 but, to be accurate, I noticed in in the bookstore last week. This is not important anyway. What is really important is this: there are about 400 drawings and technical drawings on over 200 A4 pages. These pages are also additionally accompanied by a brief Czech-English text. Since Textiler is engaged in the production of replicas of historical and military uniforms, the fact is well known in the figures in the book. Although the drawings (and, of course, their description) are considered to be quite interesting themselves, the quality of the individual drawings is even more beneficial. It is obvious that they are based on the practice of the producer of historical uniforms. Expert supervision also means it is verified. I really like the book. And let's not forget that cherry blossom - although it's not in some limited fashion circles, all the shown  uniforms are uniforms of soldiers coming from the Habsburg Empire. So, even from the future Czechoslovakia. 

Note: the number of published books is limited.

Kde koupit/where to buy: textiler.cz

foto: textiler.cz

neděle 16. července 2017

Francouzský sapér od FGL / French Saooer by FGL

Historie sapérů ve francouzské armádě sahá daleko do minulosti. Svým charakteristickým zjevem - mohutné dlouhé plnovousy, vysoké čepice, dlouhé bílé zástěry - se stali pro hodně lidí typickým vojákem francouzské armády za císaře Napoleona. Já se tedy k takovým lidem řadím. Přitom nic nemohlo být vzdálenější realitě než právě to. Francouzští sapéři - dnes bychom řekli ženisté - totiž nepatřili k prvosledovým jednotkám. Ne tedy, že by se boje nezúčastnili, ale to se dělo jen v případech různých přepadů, ve chvílích, kdy se situace na bojišti nevyvíjela právě dobře a armáda začala ustupovat apod.. Jejich výstroj vycházela z výstroje běžného pěšáka, jenže v určitých směrech se lišila. Nejen zmíněnou charakteristickou vysokou čepicí, ale i zástěrou. K jejich výstroji patřila i velká sekera, kterou však nepoužívali k boji s nepřítelem (přeci jen v době palných zbraní by se stejně moc daleko neprosekali), ale ke stavění provizorních mostů, vojenských táborů, úprav cest... K jejich výzbroji patřila krátká puška, kterou používala jízda a pro sapéry typická šavle. V tomto jediném bodě se figurka liší od svého obrazu. Je to však jen jediná věc, která by znalce mohla na figurce zarazit. Jinak je figurka velmi pěkně vymodelovaná. Je ve velikosti 54 mm. Součástí figurky není puška, kterou jinak sapér měl, protože to byla součást jeho výstroje a výzbroje, ovšem díky tomu, že se jedná o figurku zachycenou v pohybu, je to nakonec i dobře, protože díky tomu nás více vztáhne do děje. Tomu jsem přizpůsobil i podstavec, na který jsem umístil rozsekané kusy stromu. Proto jsem i na podstavec přilepil odsekané kousky. Kmen jsem použil opravdový. Respektive kousek rovné větvičky. Jenže, jak jistě sami uznáte, ve velikosti 54 mm je to již kmen 😛.

Figurka je to velmi zajímavá, nejvíce se mi na ní líbí její póza, která je opravdu povedená. 

Kde koupit: www.fgl.cz

Where to buy:  www.fgl.cz
 You can find much more about sapper's history and their present time on the Wikipedia website: https://en.wikipedia.org/wiki/Sapper